Regulamin zakupów

Regulamin zaków sklepu Miyako

§1

Postanowienia ogólne

1. Japoński sklep MIYAKO [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Dane rejestrowe właściciela Sklepu: BB Sp. z o.o. , ul. Matejki 14. 58-580 Szklarska Poręba, NIP: 6112810405, REGON: 387987348.

3. Ceny prezentowanie na stronach Sklepu są cenami brutto.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin oraz sposób i koszt dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

5. Do każdego zamówienia Sklep załącza fakturę VAT wysłaną drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia w Sklepie równoznaczne jest ze zgodą Klienta na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Nie dotrzymanie terminu płatności może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.

3. Za moment opłacenia zamówienia uważa się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sklepu (przelew), bądź pozytywną autoryzację transakcji (płatność elektroniczna).

4. Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w polu "Do zapłaty" na ekranie prezentującym zawartość koszyka.

5. Dostępne formy płatności mogą różnić się w zależności od waluty płatności i kraju dostawy. Lista dostępnych form płatności jest prezentowana na ekranie koszyka Klienta przed złożeniem zamówienia.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A. Firma PayPro jest operatorem kart płatniczych - Visa, MasterCard.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.

8.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. - przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej , Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej.

2. Rodzaje i koszt przesyłek określone są w zakładce Koszt dostawy. Z uwagi na charakter produktów w zamówieniu, niektóre rodzaje przesyłek mogą nie być dostępne. Lista dostępnych rodzajów przesyłek jest prezentowana na ekranie koszyka Klienta przed złożeniem zamówienia.

3. Dostępne rodzaje przesyłek mogą różnić się w zależności od kraju dostawy.

4. W okresie promocji "Dzień Darmowej Dostawy" dla wybranych rodzajów przesyłek Sklep może udostępnić opcję bezpłatnej wysyłki zamówienia o ile spełnione zostały warunki określone w regulaminie promocji. 

5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji (płatność elektroniczna) lub daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu (przelew).  W przypadku płatności za pobraniem, termin wysyłki jest liczony od chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku, gdy z winy Klienta nastąpiło odesłanie towaru do Sklepu przez firmę wysyłkową, Sklep może żądać pokrycia przez Klienta kosztów odesłania towaru i powtórnej wysyłki. Koszt odesłania towaru jest określany na podstawie standardowych kosztów wysyłki Sklepu. 

 

§5

Reklamacje 

1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady, Klient ma prawo odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem stwierdzonej wady. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru, pod warunkiem powiadomienia Sklepu o stwierdzeniu wady w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie albo zwróci należność za reklamowany produkt. Wyboru sposobu realizacji uznanej reklamacji dokonuje Klient.

5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep dokona zwrotu kosztów dostarczenia przez Klienta reklamowanego produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

6. W przypadku gdy realizacja uznanej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostawy ponosi Sklep.

 KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres Semmelweisstrasse 25, 99096 Erfurt.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować przedsiębiorcę BB Sp. z o.o., ul. Matejki 14, 58-580 Szklarska Poręba, tel.: +48 502 221 151, e-mail: kontakt@miyako.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał fizycznie zwracany towar.

6. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie otrzyma zgodę Klienta na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

7. Klient powinien odesłać do Sklepu towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.

8. Koszty bezpośrednie zwrotu towarów ponosi Klient. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszt przesyłki zwrotnej wynosi 29,67zł i Klient zostanie nią obciążony.

9. Klient odpowiada tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu.

11. Nie odebranie przesyłki nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy.

   

§7 

Dane osobowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Sklep informuje Klienta o zasadach i zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Administratorem danych jest: BP Sp. z o.o., ul. Matejki 14, 58-580 Szklarska Poręba, NIP: 6112810405, REGON: 387987348.

1. Zakres i cel przetwarzania danych

Dokonując rejestracji w systemie informatycznym Sklepu, (funkcja Zarejestruj się), Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przekazanych w formularzu rejestracji i niezbędnym do utworzenia konta użytkownika. Zakres przetwarzanych danych umożliwia logowanie do systemu oraz wspiera proces odzyskiwania hasła. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. 

Składając zamówienie w systemie informatycznym Sklepu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także w celu pozyskania informacji zwrotnej o poziomie satysfakcji klienta.

Korzystając z funkcjonalności Zapytaj o produkt lub Powiadom o dostępności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki przez Sklep odpowiedzi na pytanie lub powiadomienia o dostępności produktu.

Korzystając z funkcjonalności Poleć znajomemu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki powiadomienia na przekazane adresy e-mail. 

Korzystając z funkcjonalności Dodaj opinię, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do publikacji opinii na stronie Sklepu.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów marketingowych, w tym biuletynu handlowego. Zgoda jest dobrowolna i niewymagana w procesie rejestracji Klienta lub składania zamówienia.

2. Prawa Klienta

Klient ma prawo dostępu do przekazanych indywidualnych danych osobowych, ich korekty, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.

W szczególności prawo może być wykonane gdy przekazane dane okażą się nieprawidłowe, niekompletne lub nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których były pozyskane.

Prawo Klienta może być wykonane wobec Administratora danych poprzez kontakt na adres kontakt@miyako.pl 

3. Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody Klienta, zaakceptowanej Polityki prywatności, a także uzasadnionego interesu Administratora, którym jest monitorowanie aktywności użytkowników strony Sklepu, prowadzenie statystyk wykorzystania serwisu, dopasowywanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez użytkownika treściami, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji sprzedaży, obsługa procesu reklamacji oraz obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Sklepem a użytkownikiem.

Dodatkowo, na podstawie przepisów prawa przetwarzamy dane osobowe dla celów księgowych i podatkowych. 

4. Okres przetwarzania i przechowywania danych

Dane osobowe przekazane w procesie rejestracji w systemie informatycznym Sklepu (funkcja Zarejestruj się) będą przetwarzane przez okres aktywności konta Klienta. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania celu przetwarzania danych (zamknięcie konta Klienta). Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe przekazane w procesie składania zamówienia będą przetwarzanie przez okres realizacji zamówienia zakończony komunikacją badającą poziom satysfakcji klienta. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania celu przetwarzania danych (zakończenie realizacji zamówienia). Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną zanonimizowane.

Dane osobowe przekazane w procesie obsługi funkcjonalności Zapytaj o produkt lub Powiadom o dostępności będą przetwarzanie przez okres niezbędny do wysyłki przez Sklep odpowiedzi na pytanie lub powiadomienia o dostępności produktu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania celu przetwarzania danych (odpowiedź na pytanie / wysyłka powiadomienia). Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe przekazane w procesie obsługi funkcjonalności Poleć znajomemu będą przetwarzanie przez okres niezbędny do wysyłki powiadomienia na przekazane adresy email. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania celu przetwarzania danych (wysyłka powiadomienia). Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe przekazane w procesie obsługi funkcjonalności Dodaj opinię będą przetwarzanie i przechowywane przez okres publikacji opinii na stronie Sklepu. 

Dane osobowe przekazane w procesie subskrypcji materiałów marketingowych będą przetwarzane przez okres aktywności subskrypcji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania celu przetwarzania danych (anulowanie subskrypcji). Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.

5. Przekazywanie danych

W zakresie wskazanej podstawy przetwarzania, dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy z Administratorem podmiotom przetwarzającym dane takim jak podmioty świadczące usługi hostingowe, instytucje pośredniczące z obsłudze płatności elektronicznych w zakresie wykonywania autoryzacji płatności, firmy transportowe w zakresie obsługi przesyłek, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje reklamowe, a także uprawnione na podstawie prawa organy państwa.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zawierane umowy sprzedaży i działalność Sklepu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności w treści Regulaminu pomiędzy polską a angielską wersją językową strony internetowej Sklepu, decyduje treść zamieszczona w polskiej części strony. 

 

Data publikacji Regulaminu: 15.02.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl